Privacyverklaring 

 Mario’s Haarverzorging, gevestigd te Twickellaan 3, 1333 SG Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 Contactgegevens

Twickellaan 3
1333 SG Almere
036-5371558 

 

Persoonsgegevens 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 • voor- en achternaam 
 • geslacht 
 • adresgegevens 
 • telefoonnummer 
 • e-mail adres 

Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens: 

 • om een betaling af te handelen 
 • om contact met je op te nemen 

 Bewaartermijnen 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is: 

 • klantgegevens zoals hierboven vernoemd, 2 jaar na laatste afspraak 
 • sollicitaties bij afwijzing, maximaal 4 weken 

 Delen van persoonsgegevens 

Wij delen je gegevens onder geen voorwaarden met andere bedrijven of instellingen, tenzij wij dit wettelijke verplicht zijn. 

 Cookies 

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website. 

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan indien nodig en zorgen dat misbruik, verlies onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking tegengegaan wordt. 

 Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens. 

Je hebt het recht om:  

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
 • het laten corrigeren van fouten 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Mocht je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met ons via 036-5371558